Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση στην Ελβετία και πρόγραμμα Erasmus+.

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με το πλαίσιο κινητικότητας φοιτητών στην Ελβετία, η συγκεκριμένη χώρα παραμένει στο ίδιο καθεστώς, δηλαδή ως χώρα εταίρος του προγράμματος και κατά συνέπεια η συμμετοχή φοιτητών για πρακτική άσκηση μπορεί να γίνει μόνο μέσω συμφωνίας του Ιδρύματος με αντίστοιχο Ελβετικό Ίδρυμα.

Η χρηματοδότηση της μετακίνησης γίνεται αποκλειστικά από το Ελβετικό κράτος και όχι από το πρόγραμμα Erasmus+, μετά από ενέργειες των ενδιαφερομένων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο https://www.movetia.ch/en/programmes/noc/1/ .

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται το ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΜ/ΙΚΥ.

Επισυναπτόμενα: