Πρακτική άσκηση σε digital skills μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο υλικό προώθησης για την πρακτική άσκηση πάνω σε digital skills, μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Ως πρακτική άσκηση πάνω σε digital skills ορίζεται κάθε πρακτική στην οποία οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν κατάρτιση ή κάνουν πρακτική άσκηση σε τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
• Digital marketing (e.g. social media management, web analytics)
• Digital graphical, mechanical or architectural design
• Development of apps, software, scripts, or websites
• Installation, maintenance and management of IT systems and networks
• Cybersecurity
• Data analytics, mining and visualisation
• Programming and training of robots and artificial intelligence applications
• Generic customer support, order fulfilment, data entry or office tasks are not considered in this category

Αν σας ενδιαφέρει μια θέση πρακτικής άσκησης σε digital skills, μπορείτε να δείτε την προκήρυξη για το ακαδ. έτος 2018-2019, στο http://www.upatras.gr/el/node/7677.

Υπεύθυνος: 
κ. Πολυξένη Χριστιά
Τηλέφωνο: 
2610 969036