Εθελοντική πρακτική άσκηση σε Αρχές εξωτερικής υπηρεσίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχει προκηρύξει θέσεις για εθελοντική πρακτική άσκηση σε Αρχές εξωτερικής υπηρεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του ιδρύματός τους με τη μορφή συστατικής επιστολής από τον καθηγητή τους και στη συνέχεια υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην/στις Αρχή/Αρχές του εξωτερικού που τους ενδιαφέρει.
Σε περίπτωση που οι φοιτητές γίνουν δεκτοί, το Ίδρυμα αποστολής (Πανεπιστήμιο Πατρών) δεν έχει κάποια άλλη υποχρέωση απέναντι στο ΥΠΕΞ.

 

Κατηγορία: