Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τεχνολογίας Led σε χώρους του Συνεδριακού Κέντρου και του κτιρίου Α΄ του Πανεπιστημίου Πατρών

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: