Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της δράσης «Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ χωρών του Προγράμματος και χωρών Εταίρων - ΚΑ107» (Call 2018), στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ / Ανώτατη Εκπαίδευση που αφορούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έπειτα από την επίσημη ενημέρωση της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Η διάρκεια του συγκεκριμένου σχεδίου ορίζεται σε 26 μήνες και διαρκεί από 01/06/2018 έως και 31/07/2020. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 187.180,00 ευρώ.

- Το σύνολο των εγκεκριμένων θέσεων είναι 63.

- Ο αριθμός των χωρών-Εταίρων που συμμετέχουν είναι 11.

- Ο αριθμός των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων είναι 14.

Μπορείτε ακόμη,

να επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο με τα συνολικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της δράσης « Διεθνής Κινητικότητα (ΚΑ107)» για το έτος 2018, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ/ΕΜΣ.

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/3109-apotelesmata-anotatis-ekpaidefsis-ka1-diethnis-kinitikotita-2018

Επισυναπτόμενα: