Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση.
Σκοπός του προγράμματος είναι
- να αυξήσει την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών στα Mαθηματικά και την Eπιστήμη με την ενίσχυση του γνωστικού περιεχομένου και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.
- να βελτιώσει και να διευρύνει διεπιστημονικά τη γνώση του αντικειμένου των μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα της διδασκαλίας τους.
- να φέρει σε επαφή τους μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς με εμπειρογνώμονες και ειδικούς από το χώρο εργασίας που σχετίζονται με το επιστημονικό τους αντικείμενο
- να αυξήσει την κατανόηση και τις δυνατότητες εφαρμογής των εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαιδευτική έρευνα
- να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία δημιουργίας καινοτόμων εκπαιδευτικών προτάσεων
- να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς τεχνολογικά εγγράμματους και ικανούς λύτες πραγματικών προβλημάτων
- να προωθήσει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων
- να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς ικανούς μέντορες για την υποστήριξη άλλων εκπαιδευτικών
- να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αντιληφθούν το εύρος των κρίσιμων προβλημάτων που μπορούν να αντιμετωπίσουν μέσω των συνιστωσών του STEM, ώστε να μεταφέρουν αυτή την αντίληψη στους μαθητές τους, στοχεύοντας στη δημιουργία θετικών στάσεων απέναντι στις θετικές επιστήμες.
- να δώσει την ευκαιρία σε απόφοιτους που δεν θα εργασθούν ως εκπαιδευτικοί, να επιλέξουν άλλους εργασιακούς χώρους που απαιτούν διεπιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες

Tο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών- STEM στην Εκπαίδευση».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (40), δηλαδή σε είκοσι (20) ανά συνεργαζόμενο Τμήμα.

Τα τέλη φοίτησης του ΔΠΜΣ είναι ύψους 2.700 €.