Υποτροφία "Μαρίας Μιράσγεζη"

Χορήγηση υποτροφίας που δίνεται εις μνήμη της κ. Μαρίας Κυριαζοπούλου - Μιράσγεζη, Καθηγήτριας Π.Τ.Δ.Ε., στους απόφοιτους των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Γραμματεία Κοσμητείας ΣΑΚΕ
Τηλέφωνο: 
2610969604