Δημόσια κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών προς συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής