Γνωστοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της θέσης του Προέδρου, του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του 1ου 12/θ Πειραματικού Δ.Σ. Θεσσαλονίκης