ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ « Προμήθεια συσσωρευτών για τα Η/Ζ των κτιρίων Βιολογίας – Μαθηματικών, Ιατρικής, ΠΑΜ και Α’ κτιρίου» »

  Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00

  2.579,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κατηγορία: 
Χρήστες: