ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "Αισθητικές-Λειτουργικές παρεμβάσεις σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο"

   E: 1480

   73.869,65€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

   9/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Κατηγορία: 
Χρήστες: