ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ 400 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΚΟΡΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ »

 

  6.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Κατηγορία: 
Χρήστες: