Εκπαίδευση Εκπαιδευτών E-learning Πανεπιστημίου Πατρών

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι το Νοέμβριο 2018 θα ξεκινήσει ο νέος κύκλος του εξ αποστάσεως προγράμματος Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Μεικτής Μάθησης και Τηλεκπαίδευσης.

Το βιωματικό αυτό πρόγραμμα διάρκειας 150 ωρών σε 12 εβδομάδες απευθύνεται σε κατόχους τουλάχιστον μεταπτυχιακού διπλώματος και trainers κάθε ειδικότητας οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται, να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες της μάθησης και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, ώστε να

  • σχεδιάζουν online μαθησιακές δραστηριότητες,
  • αναπτύσσουν διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό και
  • διδάσκουν αποτελεσματικά σε προγράμματα μεικτής (Blended Learning) και εξ αποστάσεως μάθησης (eLearning).

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να πιστοποιήσουν προαιρετικά τις δεξιότητές τους με την απόκτηση διεθνούς επαγγελματικής πιστοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο καθίστανται πιστοποιημένοι/ες eLearning Trainers και μπορούν να διδάξουν σε εξ αποστάσεως προγράμματα σε όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα αυτό είναι το μοναδικό στο είδος του που προσφέρεται από πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη μέθοδο υλοποίησης, τις θεματικές ενότητες, καθώς και η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην σελίδα του προγράμματος.

Έναρξη επόμενου κύκλου: Νοέμβριος 2018

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου 2018

Υπεύθυνος: 
Στυλιανός Μυστακίδης
Τηλέφωνο: 
2610996639
Οργανική Μονάδα: