Βράβευση επιστημονικής εργασίας της Χειρουργικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής και του Εργαστηρίου Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων και Διαχείρισης Γνώσης του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Ερευνητική Ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής και του Εργαστηρίου Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων και Διαχείρισης Γνώσης του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου μας, απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης  στο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως 15 Νοεμβρίου 2014 στην Αθήνα.
Η Ερευνητική Ομάδα αποτελούταν από τους Α. Ζυγομαλά, Δ. Καραβία, Δ. Κουτσούρη, Ι. Μαρούλη, Δ.Δ. Καραβία, Κ. Γκιόκα  και Β. Μεγαλοοικονόμου και ο τίτλος της μελέτης ήταν ”Yποβοήθηση της χειρουργικής αντιμετώπισης ηπατικών όγκων με ηλεκτρονική εφαρμογή κατάτμησης κατά τον προεγχειρητικό σχεδιασμό”. Η διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί αναδεικνύει και αναγνωρίζει την αξία της πληροφορικής στη κλινική χειρουργική.
Την επίβλεψη της ερευνητικής ομάδας είχαν ο Καθηγητής Χειρουργικής και Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής κ. Διονύσιος Καραβίας και ο Καθηγητής κ. Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων και Διαχείρισης Γνώσης του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Επίσης στην μελέτη έλαβε μέρος και το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. με Διευθυντή τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Κουτσούρη.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Καθηγητής κ. Δ. Καρδαμάκης και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος Καθηγητής κ. Π. Γκούμας εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια και επικροτούν τις προσπάθειες που ενισχύουν τη διατμηματική συνεργασία στο Πανεπιστήμιό μας.

 

 

27/11/2014

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων
Κατηγορία: