ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 κ. Ελπίδα Κατσιβέλη, έλαβε ένα από τα δύο Βραβεία «Δημητρίου Ν. Λαμπαδαρίου» που απονεμήθηκαν εφέτος από την Ακαδημία Αθηνών (19/12/2014), ως αριστεύσασα στο μάθημα της Γεωδαισίας.  Ευχόμαστε κάθε επιστημονική πρόοδο και προσωπική ευτυχία στην κ. Κατσιβέλη, που βρίσκεται πλέον στην Αγγλία για  την εκπόνηση του διδακτορικού της.

 

23/12/2014

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων
Κατηγορία: