ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ερευνών CSIC (http://www.webometrics.info  έκδοση Ιανουαρίου 2015), το Πανεπιστήμιό μας βρίσκεται στο 2,5% της παγκόσμιας ελίτ, καταλαμβάνοντας την 554η θέση ανάμεσα σε 23.887 συνολικά ιδρύματα από 207 χώρες, που εμπεριέχονται στη λίστα. Η παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων «Webometrics Ranking of World Universities» χρησιμοποιεί ποσοτικές μεθόδους με δείκτες οι οποίοι σχετίζονται με το διαδίκτυο και επιτρέπουν τη μέτρηση της επιστημονικής δραστηριότητας μέσα στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη στηρίζεται στους δείκτες: Παρουσίαση (Presence) στο διαδίκτυο, Επίπτωση (Impact), Ειλικρίνεια (Openness), Αριστεία (Excellence). Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που έχει βελτιώσει κατά δύο θέσεις την ταξινόμησή του από το προηγούμενο έτος (2013: βρισκόταν στην 556η θέση), κατέχει, επίσης, την τέταρτη θέση ανάμεσα στα 79 εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας που αξιολογήθηκαν από το συγκεκριμένο Κέντρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
1.    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 246
2.    ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 289
3.    ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 332
4.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 554
5.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 667
6.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 789
7.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.106
8.    ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1.238
9.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.242
10.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1.279

Η ταξινόμηση των δέκα πρώτων ελληνικών ΑΕΙ

20/02/2015

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων
Κατηγορία: