ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ENGINEERING AND TECHNOLOGY»

Το σύστημα Times Higher Education World University Rankings (ΤΗΕ), ένας από τους πλέον έγκριτους, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόχους πληροφοριών για την ανώτατη εκπαίδευση, σε συνέχεια των ιδρυματικών κατατάξεων που ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο 2017 (https://www.upatras.gr/el/node/7057), την περίοδο αυτή δημοσιεύει και τις κατατάξεις ανά θεματικό πεδίο. Στο πεδίο «Engineering and Technology» το Πανεπιστήμιο Πατρών συμπεριελήφθη ανάμεσα στα καλύτερα 500 σε παγκόσμιο επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ίδρυμά μας είναι ένα εκ των δύο ΑΕΙ της χώρας (μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) που η κατάταξή τους προέκυψε μετά από συμμετοχή και στα 5 επιμέρους υποπεδία της ενότητας «Engineering and Technology»: Chemical Engineering, Civil Engineering, Electrical & Electronic Engineering, General Engineering, Mechanical & Aerospace Engineering. Αναλυτικά στο: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject
Υπενθυμίζουμε ότι τη φετινή χρονιά το «Times-THE», αφού αξιολόγησε 1.500 κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια του κόσμου, τελικώς δημοσίευσε λίστα κατάταξης για τα 1.102 από αυτά. Η κατάταξη στηρίζεται σε πέντε πυλώνες, καθένας από τους οποίους συμμετέχει με διαφορετική βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα: Διδασκαλία (Teaching), Έρευνα (Research), Ετεροαναφορές (Citations), Διεθνείς Προοπτικές (International Outlook) και Έσοδα από τη Βιομηχανία (Industry income).

 

03/11/2017

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων
Κατηγορία: