Διάκριση του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Μία εξαιρετικά σημαντική διάκριση για το Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά και το σύνολο της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, αποτελεί ο συντονισμός του προγράμματος ESMERA από το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριος συντελεστής αυτής της επιτυχίας είναι ο Δρ. Σωτήριος Μακρής συνεργάτης του Εργαστηρίου. Το πρόγραμμα ESMERA (European SMEs Robotics Applications) περιλαμβάνει εταίρους από επτά ευρωπαϊκές χώρες. Το αντικείμενο του έργου, που θα ολοκληρωθεί το 2022, είναι η κινητοποίηση των ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη των ρομποτικών τεχνολογιών για την επίλυση υπαρκτών προβλημάτων σε βασικούς τομείς. Η ρομποτική τεχνολογία αποτελεί κλειδί στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας και το έργο ESMERA αποσκοπεί να μειώσει το χάσμα μεταξύ της τεχνολογίας και της εφαρμογής της, μέσω της ανάδειξης προβλημάτων και προκλήσεων από μεγάλες Ευρωπαϊκές βιομηχανίες και την κινητοποίηση των ΜμΕ στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την επίλυση αυτών.
Η υποστήριξη που παρέχει το έργο αφορά στη χρηματοδότηση ανταγωνιστικών προτάσεων, αλλά και στην παροχή τεχνογνωσίας και πρόσβασης σε τελευταίας τεχνολογίας εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που διαθέτουν οι εταίροι του έργου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας και ανάπτυξης. Το έργο περιλαμβάνει δυο στάδια και οι προτάσεις που θα περάσουν το στάδιο της πειραματικής επαλήθευσης, θα λάβουν περαιτέρω ενίσχυση και καθοδήγηση, ώστε να μετατρέψουν τα πρωτότυπα τους σε προϊόντα έτοιμα προς διάθεση στην αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Πατρών έχει δημιουργήσει ένα Κέντρο Δεξιοτήτων, ώστε να προσφέρει ένα προσιτό περιβάλλον ανάπτυξης, αξιολόγησης, ελέγχου και επίδειξης πρωτοτύπων.
Σημειώνεται ότι στη λίστα QS των κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως που δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, στο οποίο ανήκει το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού, βρίσκεται ανάμεσα στα 250 καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου στο συγκεκριμένο τομέα.

 

13/03/2018

 

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων
Κατηγορία: