Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

CWTS Leiden Ranking 2018
Στη διεθνή κατάταξη που διεξάγει το Πανεπιστήμιο Leiden στην Ολλανδία (έκδοση 2018) το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσιάζεται ανάμεσα στις πρώτες εκατοντάδες, καταλαμβάνοντας την 585η θέση σε παγκόσμιο, τη 206η σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την 4η θέση σε εθνικό επίπεδο. Η κατάταξη του συγκεκριμένου ιδρύματος στηρίζεται σε βιβλιομετρικούς δείκτες και συμπεριλαμβάνει τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως που έχουν πάνω από 1000 κύριες δημοσιεύσεις στο ευρετήριο Web of Science της βάσης Clarivate Analytics, ΗΠΑ, την περίοδο 2013-2016. Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, στην τρέχουσα έκδοση συμπεριελήφθησαν 938 Πανεπιστήμια από 55 χώρες ανά τον κόσμο.
Αναλυτικά: http://www.leidenranking.com/ranking/2018/list

National Taiwan University Ranking 2017
Στην κατάταξη του έτους 2017 που δημοσίευσε το Πανεπιστήμιο National Taiwan University (NTU) - Performance Ranking of Scientific Papers, το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται στη γενική ομάδα των θέσεων 501-600 με βάση τον αριθμό των Τμημάτων του, ανάμεσα στα 800 κορυφαία πανεπιστήμια που τελικώς ελήφθησαν υπόψη, μετά από την εξέταση 4.000 ιδρυμάτων παγκοσμίως. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο σύστημα κατατάξεων, που τελεί υπό την αιγίδα της αντίστοιχης ΑΔΙΠ της Taiwan, στηρίζεται αποκλειστικά στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή τους. Η ταξινόμηση στηρίζεται σε τρία (3) βασικά ερευνητικά κριτήρια, τα οποία συμμετέχουν με διαφορετική βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα, ενώ η επιλογή των πανεπιστημίων που κάθε χρόνο λαμβάνονται υπόψη βασίζεται στα δεδομένα του Essential Science Indicators (ESI), όπου συγκαταλέγονται πάνω από 4.000 ιδρύματα παγκοσμίως. Η μεθοδολογία του NTU έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την παραγωγή της έρευνας, καθώς δεν επηρεάζεται από άλλους δείκτες (όπως, λ.χ., εισροές, χρηματοδοτήσεις, υποδομές), αλλά από τη διαχρονική επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα στα Ιδρύματα. Πέρα από τη γενική λίστα των ιδρυμάτων, το συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 14 επιλεγμένες θεματικές περιοχές (subjects). Αναλυτικές πληροφορίες εδώ. Με βάση τα παραπάνω, τόσο η ιδρυματική όσο και οι κατατάξεις των επιμέρους θεματικών περιοχών του Πανεπιστημίου Πατρών διαμορφώνονται ως εξής:

Θεματική περιοχή /Κατάταξη
Πανεπιστήμιο Πατρών (ιδρυματικό) /601-700- Με βάση τον αριθμό των Τμημάτων: 501-600
Chemical Engineering /179
Chemistry -301/400
Civil Engineering/ 301-400
Computer Science /280
Electrical Engineering /301-400
Engineering /301-400
Materials Science /301-400
Mechanical Engineering /253

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι στον δικτυακό τόπο:
https://www.upatras.gr/el/node/7404 έχει πλέον αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή η εικόνα του Πανεπιστημίου μας στα σημαντικότερα συστήματα κατατάξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και οι διακεκριμένες θέσεις που έχουν καταλάβει Προγράμματα Σπουδών και θεματικές ενότητες του Ιδρύματός μας τα τελευταία χρόνια.

 

 

25/05/2018

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων
Κατηγορία: