ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΩΝ Σ1, Σ2 ΚΑΙ Σ3 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ "

    E: 1482

    74.387,60€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

    25/10/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ

Κατηγορία: 
Χρήστες: