ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια και τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών»

   Π: 1483

   27.958,99€  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

   30/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ

Κατηγορία: 
Χρήστες: