Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: