Πρόγραμμα Τελετών Απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των τελετών Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018, καθώς και το πρόγραμμα της Καθομολόγησης Διδακτόρων που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018. Οι τελετές θα λάβουν χώρα στην Αίθουσα Τελετών "Οδυσσέας Ελύτης" (Α' Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος).
Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των αντιστοίχων Τμημάτων: http://www.upatras.gr/el/departments

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων