ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Ετήσια Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα και στο Αγρίνιο 2019»

   Π: 1485

   74.400,00€  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

   7/11/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Κατηγορία: 
Χρήστες: