Έλεγχος και αποκατάσταση λειτουργίας πυροσβεστικών συστημάτων αυτόματης ανίχνευσης – κατάσβεσης με ολική κατάκλυση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Επισυναπτόμενα: