Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης με Αρ. Πρωτ.: 2472/6633/35161/31-10-2018, που αφορά το Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου για την Eφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation)

Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης με Αρ. Πρωτ.: 2472/6633/35161/31-10-2018, που αφορά το Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου για την "Eφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation) στο Πανεπιστήμιο Πατρών και παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer)".

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: