ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Τηλέφωνο: 
2610969039
Fax: 
2610996664
Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: