ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ Α ΚΑΙ Β ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

  E: 1488

  72.691,78 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

  11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη ώρα 10.00 π.μ 

Κατηγορία: 
Χρήστες: