Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2018-2019- Προθεσμία παραλαβής καρτών σίτισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας τηρούνται 1050 κάρτες δωρεάν σίτισης, οι οποίες δεν έχουν παραληφθεί έως σήμερα.
Η προθεσμία παραλαβής μετά και από τις παρατάσεις  έχει παρέλθει.
Οι κάρτες που δεν θα παραληφθούν, θα καταστραφούν την Τρίτη 11/12/2018 και ώρα 14.00.
Έως τότε, μπορείτε να τις αναζητήσετε με δική σας ευθύνη από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.

Με εντολή του Αναπληρωτή Πρυτάνεως
Φοιτητικής Μέριμνας
Υποδομών & Ενέργειας, Αειφορίας.
Γ. Αγγελόπουλου
 

Τηλέφωνο: 
2610969093
Fax: 
2610997975
Χρήστες: