Πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard προσκαλεί μέλη ΔΕΠ, από τις βαθμίδες του Λέκτορα και του Επίκουρου Καθηγητή, και Ε.ΔΙ. Π. της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη δύο (2) ερευνητικών υποτροφιών στο πλαίσιο του Θερινού Προγράμματος του Πανεπιστημίου Harvard στο Ναύπλιο και τη Θεσσαλονίκη - Ανθρωπιστικές Σπουδές (CHS - CCS Fellowships in Harvard Summer Program in Greece, 2019).

Πληροφορίες θα δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο, στον σύνδεσμο https://chs.harvard.edu/chsccsfellowships. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Ευάγγελο Κατσαρέλη στο 2752047030 (εσωτ.2) και ekatsarelis@chs.harvard.edu

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Γραμματεία Κοσμητείας Σ.Α.Κ.Ε.
Τηλέφωνο: 
2610969604
Fax: 
2610997355