ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΛΕΤΟΝΙΑΣ

From: LATVIA Embassy in Greece [mailto:Embassy.Greece@mfa.gov.lv]
Sent: Monday, January 28, 2019 11:32 AM
To: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Cc: protocol@minedu.gov.gr; dipode
Subject: Latvian state scholarship
Importance: High

 

Dear Sirs,

Greetings from the Embassy of Latvia in Athens!

Herewith we are sending you below the informative e-mail from the Latvian State Education Development Agency regarding the opportunity for Greek students and researchers to apply for scholarships in Latvia.

Please forward this information to the responsible Department for academic education, research and studies abroad as well as to universities.

 

Kind regards,

Aiga Ūdriņa

Secretary

Embassy of the Republic of Latvia

Greece

Vas.Konstantinou 38, Pagrati, 11635

Phone: (30) 210 7294483

Fax: (30) 210 7294479

embassy.greece@mfa.gov.lv

http://www.mfa.gov.lv/en/greece

cid:image001.png@01D1850B.4E209E30  cid:image002.png@01D1850B.4E209E30

cid:image003.jpg@01D45CC0.10862510

 

 

Dear Sir/Madam,

 

We are pleased to offer scholarships for students and academic and research staff of higher education institutions of Hellenic Republic for studies or research in Latvian higher education and research institutions during the academic year 2019/2020 as well as for participation in summer schools organized by Latvian higher education institutions.

 

The call for applications for the Latvian state study and research scholarships for the academic year 2019/2020 will be open on 1 February 2019. All relevant information is published on the website of the State Education Development Agency http://www.viaa.gov.lv/scholarships (Section "Studies" and "Research"). The Application form (to be found on the above mentioned website) and the necessary documents for study or research scholarships for the academic year 2019/2020 should be submitted to the State Education Development Agency via on-line application system, which will be open on 1 February 2019. The application deadline for the Latvian state scholarships for studies and research is 1 April 2019.

 

The call for applications for the Latvian state summer school scholarships for the summer 2019 will be open on 1 February 2019. Information on summer schools where foreign students and academic staff can participate with the Latvian state scholarship will be published by the 1°February 2019 on the website of the State Education Development Agency http://www.viaa.gov.lv/scholarships (Section "Summer Schools"). The necessary documents for the summer schools must be sent directly to the organizers of the summer schools and they will inform all the applicants about the results of the scholarship competition. The application deadline for the Latvian state scholarship for summer schools is 1 April 2019.

 

We kindly ask you to disseminate this information to all the institutions or persons who may be interested in study or research scholarships in Latvia or in participation in summer schools.

 

For inquiries contact person at the State Education Development Agency is senior specialist Mrs. Marika Pīra, International Cooperation Programme Unit, Management and External Cooperation Department, phone: +371 67814331, e-mail: scholarships@viaa.gov.lv.

 

Please find the enclosed e-brochure with information about the Latvian state scholarships for the academic year 2019/2020 and for summer schools in Latvia in 2019 (PDF file).

 

We are looking forward to a successful cooperation!

 

Ar cieņu

Marika Pīra

Vadības un ārējās sadarbības departamenta
Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākā speciāliste

 

VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

Vaļņu iela 1, 3-5. stāvs, Rīga, LV-1050, LATVIJA

Tālr.: 67814331

marika.pira@viaa.gov.lv

cid:image001.png@01D19FB2.A07B8660   cid:image002.png@01D19FB2.A07B8660   cid:image003.png@01D19FB2.A07B8660   cid:image004.png@01D19FB2.A07B8660   cid:image005.png@01D19FB2.A07B8660

Επισυναπτόμενα: 
Τηλέφωνο: 
2610969638
Κατηγορία: