ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Θέμα:E-MAIL 137, Υποτροφίες της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Ημερομηνία: 2019-01-30 12:25

Αποστολέας:ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ SYN-ENOSIS <syn-enosis@syn-enosis.gr>

Παραλήπτης:

 

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένη Προκήρυξη Υποτροφιών από την Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ καθώς και σχετικό Δελτίο Τύπου, προκειμένου  να αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής σας.

 

Χαιρετισμούς

Τηλέφωνο: 
2610969638
Κατηγορία: