ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ »

Σας ενημερώνουμε ότι λόγων προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ για το διάστημα 15-18/2/2019, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.  και ημερομηνία αποσφράγισης  των προσφορών την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019, 10.00 π.μ.

Υπεύθυνος: 
Παναγιώτης Γεωργίου
Τηλέφωνο: 
2610969035
Κατηγορία: 
Χρήστες: