ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Αποκατάσταση βλαβών & Λειτουργία Η/Μ Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Πατρών – διάρκειας 1 μηνός (4/3/2019 – 4/4/2019)»

   8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

   Έως Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00.   

Κατηγορία: 
Χρήστες: