Πρόγραμμα Τελετών Απονομής ΔΜΣ & Διδακτορικών Διπλωμάτων

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των τελετών Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, καθώς και το πρόγραμμα τελετών Καθομολόγησης Διδακτόρων που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019.
Οι τελετές θα λάβουν χώρα στην Αίθουσα Τελετών "Οδυσσέας Ελύτης" (Α' Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος).
Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των αντιστοίχων Τμημάτων: http://www.upatras.gr/el/departments

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων
Κατηγορία: