ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ « Αποκατάσταση λειτουργίας δικτύων κεντρικών θερμάνσεων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών»

   22.072,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές δεκτές, μέχρι και την Παρασκευή 1η  Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00.   

Κατηγορία: