ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας συγχαίρει τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής κ. Σταύρο Κάκκο για την ανάθεση σε αυτόν της συμπροεδρίας στην Επιτροπή Κατευθυντηρίων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας.

Διακρίσεις όπως αυτή του συναδέλφου αποδεικνύουν και ενισχύουν την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου μας.

Ο Κοσμήτορας
Καθηγητής Δημήτριος Μ. Καρδαμάκης

Κατηγορία: