Επιλογή διδάσκοντος στην Επώνυμη Έδρα της Σχολής Επιστημών Υγείας στο γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων Επεμβατικής Ακτινολογίας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση»

Επισυναπτόμενα: 
Οργανική Μονάδα: