ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "«Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών έως 15-4-2019»

   (19.776,50 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

   Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00.   

Κατηγορία: 
Χρήστες: