Διευκρίνιση σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό "Σύνδεση και Παρακολούθηση συστημάτων Πυροπροστασίας – Ασφαλείας με ενιαίο Κέντρο Λήψης – Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεειδοποίησης"

Καθώς εκ παραδρομής αναφέρεται στο άρθρο 13.1 (σελ. 9) της διακήρυξης λανθασμένη ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Y 1496: Σύνδεση και Παρακολούθηση συστημάτων Πυροπροστασίας – Ασφαλείας με ενιαίο Κέντρο Λήψης – Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεειδοποίησης, διευκρινίζουμε ότι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 1/4/2019, ημέρα Δευτέρα ώρα 10.00 π.μ.

Η παραπάνω διευκρίνιση έχει ενσωματωθεί και στην αρχική ανάρτηση της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Παναγιώτης Γεωργίου
Τηλέφωνο: 
2610969035
Κατηγορία: 
Χρήστες: