Αποτελέσματα δράσης Erasmus+ KA1 - Κινητικότητα για Σπουδές ακαδ. έτους 2019-2020

Σχετικά με τη δράση ERASMUS+ κινητικότητα για σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, η αρμόδια Επιτροπή, στη συνεδρίαση αριθμ. 4/2018-2019/3-4-2019 αποφάσισε ομοφώνως την κατανομή θέσεων ανά Τμήμα σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τα εξής:

·         Η λίστα με την αναλυτική μοριοδότηση που έλαβαν όλοι οι υποψήφιοι επισυνάπτεται συγκεντρωτικά για όλα τα Τμήματα.

·         Οι συμμετέχοντες αναφέρονται με τον «κωδικό ID». Πρόκειται για τον κωδικό που λαμβάνουν οι υποψήφιοι στην πλατφόρμα Erasmus+ και αναγράφεται ευκρινώς κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση.

·         Η μοριοδότηση των υποψηφίων είναι με φθίνουσα σειρά και οι επιλεγέντες φοιτητές έχουν σήμανση με πράσινο χρώμα

          (για τις αιτήσεις που έχουν σήμανση με κίτρινο χρώμα υπολείπονται στοιχεία που αφορούν στην τελική έγκριση της χρηματοδότησής τους)  

·         Για όσα Τμήματα υπήρχαν ισοψηφίες έγιναν δεκτοί όλοι οι ισοψηφήσαντες φοιτητές.

·         Οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν στην πλατφόρμα το προτεινόμενο (πράσινου χρώματος) από τον Συντονιστή Πανεπιστήμιο, καθώς και το εξάμηνο μετακίνησής τους.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Για την πλήρη ενημέρωση των φοιτητών που πρόκειται να μετακινηθούν με το Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων διοργανώνει εκδήλωση την Τετάρτη, 10/04/2019 και ώρα 10.00 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (1ος όροφος - αίθουσα ΙΙ9).

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλα τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί και θα διανεμηθούν ενημερωτικά έντυπα και οδηγίες. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Υπεύθυνος: 
Δήμητρα Σταματοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610969029
Κατηγορία: