ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Αποκατάσταση ορθής λειτουργίας του κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης του Κέντρου Φιλοξενίας Κάτω Συχαινών»

   16.802,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

   Προσφορές δεκτές  μέχρι και την Τρίτη 14 Μαϊου 2019 και ώρα 12:00.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο .  

Κατηγορία: 
Χρήστες: