Τροποποιητική Πράξη Σύνθεσης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών από 1.12.2018 - 30.11.2019, λόγω μετονομασίας Σχολής και Τμημάτων του Ιδρύματος.

Υπεύθυνος: 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Τηλέφωνο: 
2610969025
Fax: 
2610996664
Οργανική Μονάδα: