Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2019 (Ν. 4610/19 αρθ. 36) και  άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το τμήμα έχει έδρα την Πάτρα και εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Πρωταρχικός ακαδημαϊκός στόχος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι η δημιουργία στελεχών με βασικές γνώσεις διοικητικής επιστήμης, πλαισιωμένες με γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης και χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών, αλλά και με τις απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των ποσοτικών μεθόδων, της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη λήψη αποφάσεων, στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Με αυτό το συνδυασμό γνώσεων και ικανοτήτων οι απόφοιτοι μπορούν να λαμβάνουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις, οι οποίες από τη φύση τους απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση.

Το Τμήμα προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:
Α) Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Β) Πληροφοριακά Συστήματα

Το Τμήμα διαθέτει 8 εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές που εξυπηρετούν συνολικά 180 θέσεις εργασίας καθώς και οργανωμένη βιβλιοθήκη η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται.

Περίγραμμα Σπουδών (pdf)

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

 

Προγράμματα σπουδών

Εργαστήρια

Πρόεδρος: 
Αντωνοπούλου Σωτηρία, Καθηγήτρια
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Μητρόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής
Γραμματέας: 
Όλγα Ζαχαροπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 369210
2610 369201
2610 369203
2610369181
2610369042
Διεύθυνση: 
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι,
26334 Πάτρα