Το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε με το νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ 70 τ.Α /7-5-2019) και έγινε ένταξη των μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και των φοιτητών του Τμήματος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που ιδρύθηκε το 1996 στο τότε ΤΕΙ Πατρών και αποτέλεσε το πρώτο από τα τρία ομοειδή Τμήματα της Ελληνικής δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει προπτυχιακές σπουδές στη Λογοθεραπεία.

Στόχος του Τμήματος Λογοθεραπείας είναι η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών/φοιτητριών στις βιολογικές διαδικασίες της ανθρώπινης επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας και φωνής) και κατάποσης, στην πρόληψη, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των σχετιζόμενων διαταραχών, καθώς και στην προσφορά προς τα άτομα με διαταραχές ή διαφορετικότητες της επικοινωνίας. 

Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονη Κλινική στην οποία παρέχονται δωρεάν διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες Λογοθεραπείας σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές Λόγου, Ομιλίας, Φωνής και Κατάποσης, στο πλαίσιο των μαθημάτων Κλινικής Άσκησης. Στο Τμήμα λειτουργούν τα εργαστήριο ‘Θεωρητικής και Πειραματικής Γλωσσολογίας: τυπική ανάπτυξη και διαταραχές’ και ‘Τεχνολογίας Ομιλίας, Φωνής και Επαυξητικής Εναλλακτικής Επικοινωνίας’.

 

Προγράμματα σπουδών

Πρόεδρος: 
(Προσωρινή) Τερζή Αρχόντω, Καθηγήτρια 2610962804
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Παπαθανασίου Ηλία, Καθηγητή
Γραμματέας: 
Νικόλ Τσιράκου: 2610962801 Βαρβάρα Λάζαρη: 2610962802
Fax: 
2610331335
Διεύθυνση: 
Τμήμα Λογοθεραπείας
Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι
26334 Πάτρα