ΔΑΠΑΝΗ ΤΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ για Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών, Σαρωτών και λοιπού συναφούς εξοπλισμού για τις άμεσες ανάγκες του Τμήματος .

Υπεύθυνος: 
Θεώνη Διπλάρου
Τηλέφωνο: 
2610996161
Χρήστες: