Το Τμήμα Νοσηλευτικής από τον Μάιο του 2019 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ιδρύθηκε ως ΚΑΤΕ το 1973 και με το νόμο 1403/1983 εντάχθηκε στα ΤΕΙ, ενώ με το νόμο 2916/2001 ανήκει στην Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας. Με το νόμο 4009/2011 άνηκε στα Τμήματα του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με το Π.Δ. 94 (ΦΕΚ 132/ τ. Α'/ 5-6-2013) άνηκε ως τμήμα της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που προέκυψε από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Πάτρας και Μεσολογγίου.
Σκοπός του Τμήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη δυναμική φύση της Νοσηλευτικής, όπως αυτή εφαρμόζεται στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια περίθαλψη, καθώς και η διαμόρφωση γνωστικού υποβάθρου, δεξιοτήτων και στάσεων χάρη στις οποίες ο απόφοιτος θα καταστεί ικανός να αξιολογεί τις ανάγκες υγείας των ασθενών, να παρεμβαίνει κατάλληλα για την κάλυψή τους μέσω τεκμηριωμένης φροντίδας, και τέλος να αξιολογεί τα αποτελέσματα της φροντίδας.

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, το οποίο καλύπτεται μέσω του προγράμματος σπουδών, εμπεριέχει τη θεωρητική, εργαστηριακή και κλινική εκπαίδευση των φοιτητών μέσω της παροχής σύγχρονων, επιστημονικά τεκμηριωμένων, γνώσεων και της διδασκαλίας μαθημάτων που αντανακλούν και καλύπτουν το σύνολο της σύγχρονης νοσηλευτικής πρακτικής, την καλλιέργεια αναλυτικής, κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης, και την κατανόηση των αρχών και των μεθόδων της νοσηλευτικής έρευνας.

Ο απόφοιτος του Τμήματος θα πρέπει να είναι σε θέση, , να παρέχει νοσηλευτική φροντίδα υψηλής ποιότητας με ασφάλεια και υπευθυνότητα σε διάφορους χώρους φροντίδας υγείας, να προάγει το νοσηλευτικό επάγγελμα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας μέσω της εφαρμογής πρακτικής τεκμηριωμένης σε ενδείξεις, και τέλος να συμμετέχει στη νοσηλευτική εκπαίδευση, έρευνα και διοίκηση.

Το Τμήμα από το 2013 διαθέτει νέες εγκαταστάσεις σε κτήριο τριών ορόφων.

Προγράμματα σπουδών

Εργαστήρια

Πρόεδρος: 
Μπακάλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Κιέκκας Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραμματέας: 
Αναπλ. Προϊσταμένη: Μπακογιάννη Μαρία
Διεύθυνση: 
Τμήμα Νοσηλευτικής
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Τηλ: 2610 962831-832-833
ΚΤΙΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: Νικολάου Γύζη 4, Τηλ: 2610330553 - 2610329943
26334 Κουκούλι, Πάτρα