Πρόγραμμα Τελετών Απονομής ΔΜΣ & Διδακτορικών Διπλωμάτων

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των τελετών Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, που θα πραγματοποιηθούν τη Τρίτη 09 και την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, καθώς και το πρόγραμμα τελετών Καθομολόγησης Διδακτόρων που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019.
Οι τελετές θα λάβουν χώρα στην Αίθουσα Τελετών "Οδυσσέας Ελύτης" (Α' Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος).
Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των αντιστοίχων Τμημάτων: http://www.upatras.gr/el/departments

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων