ΠΡΥΤΑΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Υπεύθυνος: 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Τηλέφωνο: 
2610969039
Fax: 
2610996664
Οργανική Μονάδα: