ΝΕΟ- Πρόγραμμα Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2019.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχουν αλλαγές που αφορούν στις ώρες ή και τον αριθμό των τελετών ανά ημέρα των Τμημάτων:

  • Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
  • Φιλοσοφίας
  • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
  • Θεατρικών Σπουδών

Σας επισημαίνουμε δε, ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις καθορισθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής των τελετών ορκωμοσίας κάθε Τμήματος.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των αντιστοίχων Τμημάτων: http://www.upatras.gr/el/departments

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων
Κατηγορία: